Курс “Філософія” (ФІТ)

(на базі ф-ту інформаційних технологій створено Філософський клуб. Ми збираємось онлайн по суботах і досліджуємо філософські тексти. Нас цікавить метафізика, теорія пізнання та естетика. Хто зі студентів бажає приєднатися, пишіть. У Telegram є контактна група)

Семінар 1

Пропедевтика

(Що таке філософія?)

Форма проведення: полілог, обговорення.

 1. Спробуємо визначити філософію як:
Мераб Мамардашвілі
 • вміння ставити питання та дивуватися. “Філософія як наука” та “просвітництво”. Роль філософської мови у пізнанні. Завантажити літературу

3. “Філософія для дітей” – новий освітній напрям в Європі від платоніків. Див. Жан-Поль Монгін. Філософія для дітей

(до цього питання можна почитати книги: Юстейн Гордер “Світ Софії” та Вітторіо Гьосле Нора К. Кав’ярня мертвих філософів”)

N.B.

Для 3-х балів необхідний конспект: тези, ключові поняття, власні думки.

Семінар 2

Як читати філософські тексти?

 1. Прочитати текст і зробити допоміжний конспект способів читання “великих” книг, враховуючи всі їх особливості. Акцентуйте увагу на питаннях: Що таке читати? Читання текстів задля інформації та знань. Особливу увагу приділіть розділу про критичне читання тексту.

2. Сформуйте список порад “Як читати філософські тексти”

На семінарі ми разом укладемо інструкцію для читання наступних текстів

3 Семінар

5126781_orig

Платон

Форма проведення: обговорення першоджерела;

Завдання: практика діалектики, маєвтики.

Додаткова література:

 1. Томас А. Слезак. Как читать Платона?. С. 34-82; 207-277.
sokrat-death-david-big1

(Жак-Луї Давид 1787 р.)

4 Семінар Аристотель у пошуках чеснот

viber image

Форма проведення: обговорення пізньоантичних “етичних формул” евдемонії; Завдання: практика пошуку чеснот за Аристотелем (використовуючи першоджерело)

5. семінар: Стоїки

2005733_1_015
rafael

1. Стоїчна концепція щасливого життя: від античності до сьогодення.

Література: 1. Луцій Сенека. Діалоги с. 123-132.

2. Массимо Пильюччи-Как быть стоиком.

3. Спеціально для епікурейців (на додаткові бали): Епікур, філософ ласунів//Їжа і Філософія.

6 семінар

Августин Аврелій

1. Концепція «внутрішньої свідомості» часу Августина Аврелія (теперішнє минулого, теперішнє майбутнього, теперішнє теперішнього – у яких формах вони існують у людській свідомості?).

Допоміжна література:

Гайденко П.-Время, длительность, вечность-Прогресс – Традиция (2006) – С. 55-68.

Фільм про Августина (2010) (для відпочинку)

на 7-ий семінар

Новий час

1.1. “Хто Ви, містер Бекон?” Бекон sive Шекспір

descartes

на 8-ий семінар

Німецька класична філософія
839306_900

І. Кант

 1. Імануель Кант: поняття a posteriori, a priori, трансцендентальна філософія, аналітичні і синтетичні судження, чуттєвість, розум, розсуд, простір і час. Завантажити

2. Що таке Просвітництво? Завантажити

3. “Право на правду”, “свобода та брехня в ім’я спасіння” Завантажити

+ Агата Крісті та етика обов’язку Імануеля Канта:

кінофільм “Убивство в Східному експресі” (2017 р.)

Г.В.Ф. Геґель

methode_times_prod_web_bin_63c428d6-ad46-11e8-8404-0bee60a6f70d

4. Хиби абстрактного мислення

Завантажити

9-тий семінар (тільки для груп ІПЗ-31 мс, ІПЗ-32) 19 листопада

2. Гегель. Хто мислить абстрактно (завантажити з семінару № 8)

10-тий семінар

 1. Що аристократично. (“По той бік добра і зла”)

2. Фільм “The rope” переглянути

3. “Джерело” 1949 р. (Айн Ренд) переглянути

11-тий семінар

 1. Ж.-П. Сартр

5 (249)

Сартр Жан-Поль.-Экзистенциализм – это гуманизм.

Пьеса “За закрытыми дверями” (відео) або текст (завантажити)

2. Мисленнєві експерименти в філософії (24-те питання на іспит):

2.1. Чого не знала Мері (текстовий файл)

Відео: переглянути

2.2. Китайська кімната Аргумент “китайська кімната” запропонував Джон Серль в статті “Свідомість, мозок і програми” (1980 рік).

переглянути

Відео:  певно, ви це знаєте, але узагальнити можна:

1.3. Проблема вагонетки (утилітаристська етика) (авторка: Філіппа Фут, 1967 рік.): https://www.youtube.com/watch?v=rcCWgB-z4Ro тут ще більше мисленнєвих експериментів

1.4. Нагель Т. Каково быть летучей мышью?

2. Штучний інтелект та свідомість переглянути

Іспит

(КН-41,42,43 – 2 червня)

(ПП-31,32,33 – 10 червня)

Питання

 1. Теоретична та практична філософія. Розподіл філософських дисциплін; генеалогія назв.
 2. Сократична «софістика». Чи належить філософія Сократа до спадку софістів? Маєвтика та її сучасне значення.
 3. Настанови діалогу «Алківіад І: «пізнай самого себе» та пошук ідеї справедливості. Проблема «невизначеності» ідеї або діалоги без висновку.
 4. Академія Платона та ідея Пайдеї (роль ідеї виховання в концепції справедливої держави) (файл з текстом для підготовки у після списку питань).
 5. Визначення поняття: «чеснота», «здатність» та «пристрасть» у другій Книзі «Нікомахової етики» Аристотеля. Що означає вчиняти «належним чином» у етиці Аристотеля?
 6. Стоїцизм – концепція евдемонії від Сенеки до сьогодення: основні «правила» життя.
 7. Роль призначення та свободи в концепції стоїцизму.
 8. Патристика. Поняття «часу» в роботі «Сповідь» Августина Аврелія. Час і рух. Позиція фізики та філософії свідомості.
 9. Пізньоантичні школи. Схоластика та перші університети (див. 6 семінар, 2 пит.).
 10. «Ідоли» та методи пізнання за Ф. Беконом. Наскільки є актуальним погляд Бекона?
 11. «Cogito ergo sum» (ІІ -а « Метафізична медитація» Рене Декарта). Мета методології сумніву Декарта.
 12. Поняття a posteriori, a priori, трансцендентальна філософія, чуттєвість, розум, розсуд, простір і час, категорії та ідеї (теорія пізнання І. Канта).
 13. Порівняти категоричний імператив І. Канта та «золоте правило моральності» Конфуція.
 14. Концепція суспільного Блага І.Канта за роботою «Про уявне право брехати з людинолюбства». Чи існує право на правду?
 15. Чи передбачає виконання Кантівського категоричного імперативу свободу волі?
 16. Просвітництво та вміння користуватися власним розумом (погляди І. Канта).
 17. Характеристика абстрактного та конкретного мислення за роботою Г.В.Ф. Геґеля.
 18. Ф.Ніцше у фрагменті роботи «Що аристократично?» («По той бік добра і зла») здійснює перегляд категорій «добро-зло». Які категорії з’являються «по той бік добра і зла»?
 19. Робота М. Мамардашвілі «Як я розумію філософію»: роль особистого досвіду у вивченні філософії. Чи можна навчити або навчитися філософії? Роль текстів у знайомстві з філософією.
 20. Елементарна та наукова філософія. Взаємозв’язок філософії і науки, релігії, поезії. Властивості та проблеми філософії (Б. Мондін, у відсканованих сторінках на початку 14 стор. пропущене лише одне речення. На це не зважайте).
 21. Основні рівні прочитання складних текстів (пр. філософських) за роботою М. Адлера “Як читати книги” (дати стислу характеристику).
 22. Екзистенційна філософія та література Ж.-П. Сартра (аналіз роботи на вибір).
 23. Сучасна філософія: основні напрями пізнання.
 24. «Mind-body problem»: сучасні мисленнєві експерименти. Проблема штучного інтелекту.

Допоміжна література:

Атлас

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.