Курс “Філософія” (ФІТ)

Семінар 1

Пропедевтика

(Що таке філософія?)

Форма проведення: полілог, обговорення.

 1. Спробуємо визначити філософію як:

3. “Філософія для дітей” – новий освітній напрям в Європі від платоніків. Див. Жан-Поль Монгін. Філософія для дітей

N.B.

Для 5-ти балів необхідний конспект: тези, ключові поняття, власні думки.

Семінар 2

Як читати філософські тексти?

 1. Прочитати текст і зробити допоміжний конспект способів читання “великих” книг, враховуючи всі їх особливості. Акцентуйте увагу на питаннях: Що таке читати? Читання текстів задля інформації та знань. Особливу увагу приділіть розділу про критичне читання тексту.

2. Сформуйте список порад “Як читати філософські тексти”

На семінарі ми разом укладемо інструкцію для читання наступних текстів

3 Семінар

5126781_orig

Платон

Форма проведення: обговорення першоджерела;

Завдання: практика діалектики, маєвтики.

Додаткова література:

 1. Томас А. Слезак. Как читать Платона?. С. 34-82; 207-277.
sokrat-death-david-big1

(Жак-Луї Давид 1787 р.)

4 Семінар Аристотель у пошуках чеснот

viber image

Форма проведення: обговорення пізньоантичних “етичних формул” евдемонії; Завдання: практика пошуку чеснот за Аристотелем (використовуючи першоджерело)

5. семінар

Стоїчна концепція мужності: від античності до сьогодення

2005733_1_015

1. Марк Аврелій. Наодинці з собою Кн I-IV (20 стр.) – спробуйте виписати поради для життя з щоденника Марка Аврелія.

2. Массімо Піглючі. Як бути стоїком – продовжуємо формувати образ стоїка.

3. Фільм “Шпигунський міст” (2015р.) як приклад стоїцизму.

http://baskino.me/films/biograficheskie/12939-shpionskiy-most.html

4. Спеціально для епікурейців (на додаткові бали): Епікур, філософ ласунів//Їжа і Філософія.

rafael

6 семінар

Августин Аврелій

1. Концепція «внутрішньої свідомості» часу Августина Аврелія (теперішнє минулого, теперішнє майбутнього, теперішнє теперішнього – у яких формах вони існують у людській свідомості?).

Допоміжна література:

Гайденко П.-Время, длительность, вечность-Прогресс – Традиция (2006) – С. 55-68.

Фільм про Августина (2010) (для відпочинку)

7-ий семінар

Новий час

1.1. “Хто Ви, містер Бекон?” Бекон sive Шекспір

descartes

на 8-ий семінар

Німецька класична філософія
839306_900

І. Кант

 1. Імануель Кант: поняття a posteriori, a priori, трансцендентальна філософія, аналітичні і синтетичні судження, чуттєвість, розум, розсуд, простір і час. Завантажити

2. Що таке Просвітництво? Завантажити

3. “Право на правду”, “свобода та брехня в ім’я спасіння” Завантажити

+ Агата Крісті та етика обов’язку Імануеля Канта:

кінофільм “Убивство в Східному експресі” (2017 р.)

Г.В.Ф. Геґель

methode_times_prod_web_bin_63c428d6-ad46-11e8-8404-0bee60a6f70d

4. Хиби абстрактного мислення

Завантажити

9-тий семінар

2. Гегель. Хто мислить абстрактно (завантажити з семінару № 8)

10-тий семінар

 1. Що аристократично. (“По той бік добра і зла”)

2. Фільм “The rope” переглянути

3. “Джерело” 1949 р. (Айн Ренд) переглянути

11-тий семінар

 1. Ж.-П. Сартр

5 (249)

Сартр Жан-Поль.-Экзистенциализм – это гуманизм.

Пьеса “За закрытыми дверями” (відео) або текст (завантажити)

2. Мисленнєві експерименти в філософії (24-те питання на іспит):

2.1. Чого не знала Мері (текстовий файл)

Відео: переглянути

2.2. Китайська кімната Аргумент “китайська кімната” запропонував Джон Серль в статті “Свідомість, мозок і програми” (1980 рік).

переглянути

Відео:  певно, ви це знаєте, але узагальнити можна:

1.3. Проблема вагонетки (утилітаристська етика) (авторка: Філіппа Фут, 1967 рік.): https://www.youtube.com/watch?v=rcCWgB-z4Ro тут ще більше мисленнєвих експериментів

1.4. Нагель Т. Каково быть летучей мышью?

2. Штучний інтелект та свідомість переглянути

Іспит

Питання

 1. Теоретична та практична філософія. Розподіл філософських дисциплін; генеалогія назв.
 2. Сократична «софістика». Чи належить філософія Сократа до спадку софістів? Маєвтика та її сучасне значення.
 3. Настанови діалогу «Алківіад І: «пізнай самого себе» та пошук ідеї справедливості. Проблема «невизначеності» ідеї або діалоги без висновку.
 4. Академія Платона та ідея Пайдеї (роль ідеї виховання в концепції справедливої держави) (файл з текстом для підготовки у після списку питань).
 5. Визначення поняття: «чеснота», «здатність» та «пристрасть» у другій Книзі «Нікомахової етики» Аристотеля. Що означає вчиняти «належним чином» у етиці Аристотеля?
 6. Стоїцизм – концепція евдемонії від Сенеки до сьогодення: основні «правила» життя.
 7. Роль призначення та свободи в концепції стоїцизму.
 8. Патристика. Поняття «часу» в роботі «Сповідь» Августина Аврелія. Час і рух. Позиція фізики та філософії свідомості.
 9. Пізньоантичні школи. Схоластика та перші університети (див. 6 семінар, 2 пит.).
 10. «Ідоли» та методи пізнання за Ф. Беконом. Наскільки є актуальним погляд Бекона?
 11. «Cogito ergo sum» (ІІ -а « Метафізична медитація» Рене Декарта). Мета методології сумніву Декарта.
 12. Поняття a posteriori, a priori, трансцендентальна філософія, чуттєвість, розум, розсуд, простір і час, категорії та ідеї (теорія пізнання І. Канта).
 13. Порівняти категоричний імператив І. Канта та «золоте правило моральності» Конфуція.
 14. Концепція суспільного Блага І.Канта за роботою «Про уявне право брехати з людинолюбства». Чи існує право на правду?
 15. Чи передбачає виконання Кантівського категоричного імперативу свободу волі?
 16. Просвітництво та вміння користуватися власним розумом (погляди І. Канта).
 17. Характеристика абстрактного та конкретного мислення за роботою Г.В.Ф. Геґеля.
 18. Ф.Ніцше у фрагменті роботи «Що аристократично?» («По той бік добра і зла») здійснює перегляд категорій «добро-зло». Які категорії з’являються «по той бік добра і зла»?
 19. Робота М. Мамардашвілі «Як я розумію філософію»: роль особистого досвіду у вивченні філософії. Чи можна навчити або навчитися філософії? Роль текстів у знайомстві з філософією.
 20. Елементарна та наукова філософія. Взаємозв’язок філософії і науки, релігії, поезії. Властивості та проблеми філософії (Б. Мондін, у відсканованих сторінках на початку 14 стор. пропущене лише одне речення. На це не зважайте).
 21. Основні рівні прочитання складних текстів (пр. філософських) за роботою М. Адлера “Як читати книги” (дати стислу характеристику).
 22. Екзистенційна філософія та література Ж.-П. Сартра (аналіз роботи на вибір).
 23. Сучасна філософія: основні напрями пізнання.
 24. «Mind-body problem»: сучасні мисленнєві експерименти. Проблема штучного інтелекту.

Допоміжна література:

Атлас

Теми для есе (відправити 3 травня)

 • Прагнення щастя: особистий маршрут (план реалізації).

Література:

Аристотель. Нікомахова етика. ІІ Книга.

Мортимер Адлер. Аристотель для всех.

Луцій Анней Сенека. Про щасливе життя//Діалоги.

Марк Аврелій. Наодинці з собою.

Массимо Пильюччи. Как быть стоиком?

 • Феномен часовості як інструмент конструювання біографії власного «Я».

Література:

Августин Аврелій. Сповідь (XI Книга).

 • Метафізична медитація  як спосіб ревізії власного Cogito (мислення).

Література:

Рене Декарт. Метафізичні розмисли. (1-2 Розмисл).

 • Уникнення хиб на шляху до формування критичного мислення (поради від Ф. Бекона, І. Канта та Г.В.Ф. Геґеля).

Література:

Ф. Бэкон. Новый органон (ХХХІХ-LXIII).

І. Кант. Що таке Просвітництво?

Г.В.Ф. Геґель. Хто мислить абстрактно?

 • Практична філософія аристократа (від стоїцизму до Ф.Ніцше).

Ф.Ницше. Что аристократично//По ту сторону добра и зла.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.